ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall fördelas mellan Burseryds IF och Sandviks kyrka till lika delar. Den del som utbetalas till Burseryds IF skall användas till ungdomars fostran (upp till 16 år), till träningsläger, stipendium till bästa kamrat o.dyl. Medel får ej användas till annan verksamhet i Burseryds IF. Den del som utbetalas till Sandviks kyrka skall användas till underhåll av kyrkan och sockenstugan, även inköp av konst. Medel får ej användas till administration eller annat ändamål. Burseryds IF resp. Sandviks kyrka skall varje år redovisa till minnesfonden hur medlen använts. Om användning har skett i strid med detta förordnande har stiftelsens styrelse rätt att omdisponera den delen av avkastningen till ändamål för medicinsk forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rune och Sonja Liedholms Minnesfond
Organisationsnummer:802423-9215
Adress:
  • Tommy Stenson
  • Klintens väg 2
  • 333 77 Burseryd
Telefonnummer:0371-50551
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 105 586 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS