ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utbyte av nya rön inom ämnesområdet Medicinsk Mikrobiologi. Dess ändamål tillgodoses genom att Stiftelsen arrangerar ”Rune Grubbs föreläsningar” med härtill inbjudna föredragshållare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rune Grubb föreläsningar
Organisationsnummer:845001-9917
Adress:
  • Swedbank stiftelsetjänster
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031-739 01 73
E-post:Stiftelsetjansterlund@swedbank.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS