ÄNDAMÅL

Avkastningen av respektive fond skall användas för att stödja och uppmuntra de båda högskolornas studenter i deras utbildning liksom amerikansk-svenska ekonomiska relationer i anslutning därtill. Vidare skall vardera av de båda högskolorna årligen utdela ett pris till den student som skrivit den bästa uppsatsen rörande ovanstående ämnesområde. Om fondens tillgångar dessutom medger det skall, med visst mellanrum, en summa pengar utdelas som resestipendium till en väl förtjänt student från vardera högskolan med ändamålet att göra studiebesök vid den andra högskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rudolph Carl Norberg Fund
Organisationsnummer:802425-1376
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS