ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan må efter direktionens för navigationsskolan fria omprövande disponeras för sådana i samband med skolan och dess verksamhet stående syften och ändamål, som direktionen kan finna behjärtansvärda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rudolf W Palms donationsfond
Organisationsnummer:802424-5451
Adress:
  • Malmö Högskola
  • 205 06 MALMÖ
Telefonnummer:040-665 72 81
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS