ÄNDAMÅL

Rudolf Steiner har genom sin andevetenskapkliga forskning givit nya impulser på uppfostrans och undervisningens område, vilka har praktiserats sedan 1919. Stiftelsen har till ändamål att arbeta med och vidare utveckla en fri pedagogisk verksamhet i den ovannämnda impulsens anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rudolf Steinerskolan i Norrköping.
Organisationsnummer:825001-3037
Adress:
  • Box 744
  • 601 16 Norrköping
Telefonnummer:011-182118
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 997 462 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS