ÄNDAMÅL

Avkastningen fördelas bland lärare från låg- och mellanstadiet som deltager i frivillig fortbildningsverksamhet, kursverksamhet, studieresor eller annat, som ej tillgodoses med utdebiterade medel. Disponibla medel utdelas i första hand till lärare som tjänstgör vid skolor inom Gillberga församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rudénska skollärarefonden
Organisationsnummer:874400-0798
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 646 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS