ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Rättviks kommun. Beslut i kommunfullmäktige om naturvård i översiktsplan, objektsärenden, program etc skall vara vägledande för stiftelsens arbete. Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer, ex.vis orörd natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden såsom ängs- och hagmarker, eller områden som på annat sätt kan förstärka flora och faunan i Rättviks kommun. Stiftelsen kan föreslå kommunen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning. Stiftelsens tillgångar kan också användas till biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder, samt för att underlätta allmänhetens tillgång till förståelse för naturvärdena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond
Organisationsnummer:883201-8413
Adress:
  • Rättviks kommun
  • 795 80 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-700 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:337 121 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS