ÄNDAMÅL

Den allmännyttiga stiftelsen har till ändamålatt främja vård och uppfostran av barn och ungdomar,att understödja deras undervisning och utbildning och att främja nordiskt samarbeteatt i andra hand främja vård och sysselsättning för barnen och ungdomarna som vuxna.Stiftelsens verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.Rudolf Steiners grundsyn skall ligga till grund för verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Årsta Gård
Organisationsnummer:802017-7427
Adress:
  • Svärdlångsvägen 16
  • 120 60 ÅRSTA
Telefonnummer:08-7221600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS