ÄNDAMÅL

Sedan kapitalet genom tillägg av räntor uppnått 5 gånger den storlek det utgjorde vid stadens mottagande av donationen (93.492:87) får 1/3 av årliga räntan användas för stadens behov, medan återstoden av avkastningen lägges till kapitalet, tills detsamma uppnått en storlek av 1 miljon kronor, då 2/3 av räntan får användas för stadens behov. Sedan kapitalet uppnått en storlek av 2 mljoner kronor, skall 2/3 av räntan användas för stadens behov men återstoden 1/3 kapitaliseras tills den uppgått till 500.000 kronor, varefter utdelningen skall ske till av stadsfullmäktige varje gång så inträffar beslutade ändamål, såsom förbättring av hamnen, kommunikationsväsendets underlättande, gators förbättrande, sanitära förbättringar och stadens förseende med planteringar m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rörbeckska Donationen
Organisationsnummer:849000-4192
Adress:
  • Falkenbergs kommun
  • Ekonomienheten
  • 311 80 FALKENBERG
Telefonnummer:0346-886000
E-post:ekonomi@falkenberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 464 093 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS