ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan en femtedel lagts till kapitalet, disponeras av Historisk-filosofiska sektionen av Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet till främjande av sådan forskning inom institutionens verksamhetsområde, för vilken statsmedel i huvudsak icke står till förfogande (t ex till yngre studerandes resor för under arbete varande seminarieuppsatser, till tryckning av lundensiska seminarieuppsatser, till expenser i samband med främmande forskarbesök).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roy och Maj Franzens fond
Organisationsnummer:802479-7717
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseförvaltning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS