ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara dels att främja barns och ungdomars uppfostran och utbildning, dels att stödja social verksamhet.Stiftelsens syften kan fullföljas genom stöd till den utbytesverksamhet av skolungdomar som äger rum mellan Sverige och främmande länder under förutsättning att den innefattar utbildning och genom utdelande av bidrag till behövande personer. Företräde ges till mottagare med anknytning till Hisingen. Styrelsen äger rätt att välja om båda ändamålen ska främjas eller om något ändamål får företräde framför det andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rotary Göteborg Hisingen
Organisationsnummer:802477-5804
Adress:
  • Richard Norling
  • Viktor Rydbergsgatan 32
  • 412 57 Göteborg
Telefonnummer:0700-629689
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:268 298 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS