ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål, som uteslutande skall vara välgörande, utbildningsrelaterade, litterära och vetenskapliga, är att inrätta och driva utbildningsprogram för barn och för lärares yrkesmässiga utveckling, att främja pedagogisk forskning över hela världen och att utveckla, implementera och sprida nydanande läroplaner, pedagogiska metoder, teorier samt best practices inom utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ross Institute Sweden
Organisationsnummer:802426-4270
Adress:
  • Kindstrand/Mannheimer Swartling
  • Box 1711
  • 111 87 Stockholm
Telefonnummer:08-59506000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS