ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att Linnéprisfondens avkastning som utdelas vart tredje år går till svenska personer som gjort sig förtjänta av pris inom botanik eller zoologi. Linnémedaljen, endast en storlek samt av guld, delas ut vart tredje eller vart femte år till någon svensk som inom den botaniska vetenskapen gjort sig förtjänt därav. Medaljen kan också delas ut till någon, som inom hortikulturens område ådagalagt framstående förtjänster. Skulle något av medaljfondens räntebelopp bliva över, skall överskottet läggas till Linnéprisfonden och efter samma bestämmelser som denna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roséns Linnéprisfond och Linnémedaljfond
Organisationsnummer:802424-6046
Adress:
  • Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund
  • Stortorget 6
  • 222 23 LUND
Telefonnummer:046-30 41 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS