ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja ungdomsverksamheterna inom GAIS, Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap, och RIK, Redbergslids IK samt även aktiviteter inom klubbarna som i förlängningen gynnar barn och ungdomar och som stärker klubbarnas syften och verksamhetspolicy. Bidrag kan ges till klubbarna både för exempelvis anordnande av läger för barn och ungdomar, särskilda tränarinsatser, inköp av utrustning m.m. och till individer exempelvis stipendier till ungdomstränare för vidareutbildning, pris och bidrag till barn och ungdomar som visar engagemang och ambition. Anslag och bidrag behöver inte enbart inriktas på elitsatsningar utan ska även gynna barn och ungdomar som finner glädje i sporten och ge dem möjligheter att utöva denna på sin nivå. Medel får inte användas till den löpande driften eller administrationen. En förutsättning för anslag och bidrag är att klubben bedriver en seriös ungdomsverksamhet. För den händelse varken GAIS eller RIK skulle bedriva någon ungdomsverksamhet ska hela den årliga disponibla avkastningen tillfalla Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus som gör mycket gott för att skapa glädje och tröst för barn av olika anledningar måste vistas på sjukhuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roseleaf Shareholding Foundation
Organisationsnummer:802480-5445
Adress:
  • Danske Bank Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 402 22 Göteborg
E-post:lena-britt.hansson@danskebank.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 197 706 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS