ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska /./ ha till ändamål att: Ekonomiskt eller på annat sätt hjälpa och uppmuntra barn och ungdomar som av stiftelsens styrelse anses behöva stöd och hjälp, med särskild inriktning på sjuka och ensamstående barn. Ge utmärkelser, t.ex. diplom, medalj, kavajnål och/eller penningbidrag till människor, företag, organisationer, myndigheter eller andra, i Sverige, vilka gjort sig särskilt förtjänta därav. Kvalifikationsgrunden kan, men behöver inte, vara visat civilkurage eller mod, främjande av god mellanmänsklig eller affärsmässig etik, främjande av könsneutrala rättigheter inklusive yttrande- & religionsfrihet eller annan berömvärd handling. Av stiftelsens samlade kapital jämte eventuell avkastning får årligen högst 10 % användas för främjande av stiftelsens ändamål. Om kapitalet understiger tio prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (nedan benämnt pbb) får ändå ett belopp upp till ett pbb, för aktuella året användas. /./ Om inte stiftelsen i framtiden får betydande kapitaltillskott genom kapitalavkastning eller genom ytterligare donationer, kan stiftelsen genom fullgörande av sitt ändamål ha förbrukat sitt kapital inom en tid av 10-20 år. När kapitalet har minskat till att vara mindre än ett pbb får stiftelsen avvecklas och i sådant läge får styrelsen förbruka stiftelsens kapital helt eller delvis.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rose-Marie & Ulf Beckman
Organisationsnummer:802482-0030
Adress:
  • Beckman Innovation AB
  • Kvarnbergsvägen 25
  • 141 45 Huddinge
Telefonnummer:08-608 21 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS