ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att utdela stipendier för beredande av utbildning vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet åt mindre bemedlade, svenskfödda, begåvade och skötsamma studerande. För ändamålet skall, sedan fonden jämte behållen avkastning uppgår till Etthundratusen (100.000) kronor, av den behållna årliga avkastningen två tiondelar (2/10) läggas till kapitalet och resterande åtta tiondelar (8/10) av banken ställas till förfogande av medicinska fakulteten att enligt dess beprövande fördelas såsom studiestipendier om cirka 1.500:- kronor vardera för sagda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rosa och Hildegard Svanströms Donationsfond
Organisationsnummer:857203-8043
Adress:
  • SEB, Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7636205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS