ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand stödja och främja en positiv idrottslig och organisatorisk utveckling i de idrotter som utövas i Boo Sportklubb, organisationsnummer 814000-8437, och i andra hand någon annan till Riksidrottsförbundet (RF) ansluten idrott/anslutna idrotter i Saltsjö Boo och som tidigare har bedrivits i Boo Sportklubbs regi. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte att i första hand stödja och främja en positiv idrottslig och organisatorisk utveckling i de idrotter som utövas i Boo Sportklubb genom en avkastningsrelaterad utdelning till utbildning av ledare, etablering av nya idrottsgrenar och/eller fritidsverksamheter i Boo SK samt genom övriga bidrag och stipendier som stiftelsens styrelse finner angelägna för en positiv utveckling av klubben. Om ovanstående villkor inte kan uppfyllas har stiftelsen rätt att uppfylla ändamålet genom först och främst avkastningsrelaterad utdelning till utbildning av ledare samt genom övriga bidrag och stipendier som stiftelsens styrelse finner angelägna för att stödja en positiv utveckling i den/de till Riksidrottsförbundet (RF) ansluten idrott/anslutna idrotter som organiseras i Saltsjö-Boo och som tidigare har bedrivits i Boo Sportklubbs regi. Styrelsen äger även rätt att använda för uppfyllande av ändamålet, förutom den avkastningsrelaterade utdelningen, högst en sjättedel (1/6-del) av kapitalet årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ronnegården
Organisationsnummer:802477-7438
Adress:
  • Nordberg
  • Dragonvägen 4
  • 132 47 SALTSJÖ-BOO
Telefonnummer:070-9092314
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS