ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan minst en tiondel (1/10) av den årliga avkastningen lagts till fondens kapital, användas enligt beslut av skolstyrelsen i Ronneby kommun till förmån för elever vid grundskolans högstadium och gymnasieskolan i kommunen, företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker, exempelvis konstverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ronneby kommuns skolors Samfond I
Organisationsnummer:835600-4963
Adress:
  • Ronneby kommun
  • Ekonomienheten
  • 372 80  Ronneby
Telefonnummer:0457-61 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:148 716 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS