ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen får, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, efter beslut av styrelsen för stiftelsen användas till bidrag åt behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt. De pensioner och gratifikationer som tidigare utdelats från de ursprungliga stiftelserna skall alltjämt utdelas från stiftelsen under förmånstagarnas livstid. Vid disposition av stiftelsens avkastning skall hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som anses lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel
Organisationsnummer:835600-5507
Adress:
  • Ronneby kommun
  • Ekonomienheten
  • 372 80 RONNEBY
Telefonnummer:0457-618177
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS