ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall främja undervisningen inom avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Medel skall i första hand användas för täckandet av kostnader för undersökningar, som av de studerande i högsta årskursen görs som examensarbeten eller studiearbeten vid Statens Skeppsprovningsanstalt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rolf Sörmans fond
Organisationsnummer:857500-8084
Adress:
  • Chalmers tekniska högskola
  • 412 96 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7721000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 178 837 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS