ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att Lunds universitet ska bilda en fond benämnd ”Rolf Melanders fond för forskning om Viktor Rydbergs och Ragnar Jändels författarskap”. När kapitalet avkastat 30 000 kronor utlyses ett stipendium att tillerkännas endera en nyutexaminerad doktor såsom belöning för slutfört vetenskapligt arbete om Viktor Rydberg eller en disputerad forskare som forskar om Viktor Rydberg. När kapitalet på nytt avkastat minst 30 000 kr utlyses ett stipendium att tillerkännas en student på C-nivå eller högre alternativt forskare som har studerat Ragnar Jändels författarskap. Stipendierna delas ut efter hand som avkastningen uppgår till minst 30 000 kr. Endast avkastningen får användas. Fondens kapital får inte röras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rolf Melanders fond för forskning om Viktor Rydbergs och Ragnar Jändels författarskap
Organisationsnummer:802479-4482
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS