ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte delas ut läggs till Samlingsfondens kapital. Den för utdelning disponibla avkastningen skall efter beslut av styrelsen för Stiftelsen Rödakorshemmet användas som bidrag – under eller efter sjukvård till patient vid Bräcke diakoni, Rehabcenter Sfären, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, – till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möljighet att bekosta, – till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel – till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka patienter med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, samt – till täckande av kostnader för konvalecentvård och rekreation som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Vid beslut om utdelning ur Samlingsfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i Samlingsfonden ingående donationerna varvid bl a visst företräde vid utdelning skall ges sjuksköterskor utbildade vid Röda Korsets sjuksköterskeskola f o m 1998 Röda Korsets Högskola och medlemmar i den mosaiska församlingen i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rödakorshemmets Samlingsfond för sjukvård
Organisationsnummer:802408-0536
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS