ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att främja ungdoms utbildning och verksamheten skall bedrivas på sådant sätt, att stiftelsen ej har att erlägga skatt på arv, gåva eller inkomst av kapital m m enligt nu gällande regler. Styrelsen har att årligen besluta om utdelning av stipendier ur fonden samt stipendiernas storlek och antal. Ur fonden må utdelning ske högst med belopp som svarar mot föregående års avkastning efter avdrag för förvaltningskostnaderna. Uppkommen besparing må utdelas följande år, i annatfall beloppet tillföras fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Robert A:son Byttners stipendiefond
Organisationsnummer:864500-9906
Adress:
  • Maria Ottedal
  • Lundaskogsvägen 17 B
  • 504 63 Borås
Telefonnummer:0703-254401
E-post:otterdal.maria@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 165 285 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS