ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning, efter avdrag av sedvanligt förvaltningsbidrag, skall delas i två lika stora delar. Med den ena delen bestridas kostnaderna för gravkorets och gravarnas vård och underhåll och skall vad därtill ej åtgår läggas till fondenskapital. Den andra delen av årsavkastningen skall läggas till kapitalet till dess fonden genom räntor eller andra tillskott vuxit till 30,000 kronor. Därefter tilldelas denna del av årsvakastningen såsom uppfostringsstipendium behövande manlig medlem av ätten Rålamb. Skulle ingen manlig medlem av ätten Rålamb anmäla sig, skall stipendiet tilldelas behövande person bland våra eller våra syskon friherrinnan Louise Leijönhufvuds, fru Eva Ahlbergs och avlidna friherrinnan Anna Odencrantz avkomlingar. Då särskilt ömmande omständigheter föreligga, kunna andra understöd från fonden tilldelas behövande afkomlingar till oss eller våra syskon. Finnas flera sökande, har den som bär namnet Rålamb såsom släktnamn företräde framför våra övriga afkomlingar och dessa framför våra syskons avkomlingar. Såsom avkomling räknas ej barn utom äktenskap. Finnes ej någon berättigad sökande, tillfaller stipendier behövande medlem av Ridderskapet och Adeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rålambska Donationsfonden
Organisationsnummer:802002-8604
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS