ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tilkommet församlingshem i Rök och att där tillhandahålla lokaler för kyrklig evangelisk-lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Röks Församlingshem
Adress:
  • Ove Bäck
  • Pilgården Rök
  • 599 94 Ödeshög
Telefonnummer:0142-71266
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:835 397 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security