ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tilkommet församlingshem i Rök och att där tillhandahålla lokaler för kyrklig evangelisk-lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder. I överensstämmelse med sitt ändamål må församlingshemmet användas till anordningar, som avse 1. Den kyrkliga barnavården såsom barngudstjänster, sångstunder för barn, föräldramöten, läsarmöten; 2. Den kyrkliga församlingsvården, såsom konfirmationsundervisning, konfirmand- och ungdoms möten; 3. Den kyrkliga församlingsvården, såsom församlingsmöten, församlingsaftnar, kyrkliga föredrag, missionsmöten, föreläsningar, kurser och diskussioner, bibelsamtal, syföreningsmöten för diakoni och mission mm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Röks Församlingshem
Organisationsnummer:823000-1052
Adress:
  • Ove Bäck
  • Häjla Pilgård
  • 599 94 Ödeshög
Telefonnummer:0142-71266
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:667 004 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS