ÄNDAMÅL

Att för framtiden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och fastigheten Rismyrliden 1:2, som anslagits till stiftelsen samt att förvalta till stiftelsen anslagen, upplåten eller senare förvärvad egendom och i lämplig omfattning hålla denna taillgänglig för allmänheten. Ovanstående bestämmelse omfattar även den rökbastu och lada som är belägna strax utanför fastighetens östra och södra gräns.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rismyrliden
Organisationsnummer:894701-3069
Adress:
  • Skellefteå kommun
  • Support och lokaler
  • 931 85 SKELLEFTEÅ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:695 707 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS