ÄNDAMÅL

Ändamålet är att svara för tolktjänst för riksorganisationerna i det intressepolitiska arbetet. Stiftelsen har gentemot staten ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt de övergripande riktlinjer och krav som staten ställer för att anslå medel för Rikstolktjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rikstolktjänst
Organisationsnummer:802017-5645
Adress:
  • Sveriges Dövas Riksförbund
  • Rissneleden 138
  • 174 57 Sundbyberg
Telefonnummer:0735-085004
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS