ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av riksarkivet användas till vetenskapligt ändamål såsom utgivning av svenskt diplomatarium och andra historiska handlingar samt arkivvetenskapliga och historiska studier och studieresor. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. För samfonden har lagts upp en donationsbok med dels förteckning över de fornder som ingår i samfonden och de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen, dels stadgar för samfonder. Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål
Organisationsnummer:802406-5792
Adress:
  • Riksarkivet
  • Box 12541
  • 102 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7376350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS