ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och/eller vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska stödja utbildnings- och/eller vetenskapliga forskningsprojekt som bedrivs av organisationer i det civila samhället och/eller vid universitet/högskolor, samt ska kunna ge stöd till individer för deltagande i viss sorts utbildning eller för bedrivande av vetenskapliga forskningsprojekt. Stiftelsen ska stödja utbildning och/eller vetenskaplig forskning av hög kvalité, som har förutsättningar att bidra till att skapa möjligheter för människor i utsatta situationer att förbättra sina levnadsvillkor. Utbildningen och forskningen ska genom kunskaps- och medvetandehöjande samt kapacitetsbyggande insatser bidra till att öka makt, inflytande och valmöjligheter för utsatta, fattiga och marginaliserade individer och samhällsgrupper. Det ska vara en målsättning att bidra till att öka jämställdhet och jämlikhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rights Now
Organisationsnummer:802425-4784
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst T644
  • 40509 Göteborg
Telefonnummer:0771-22 44 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS