ÄNDAMÅL

Efter min dotters död skall från fonden utgå två årliga understöd, hvardera å 1.000 ekronor, att såsom uppfostringsbidrag, stipendier eller pensioner tilldelas medlemmar af Ridderskapet och Adeln med förträdesrätt för dem, som tillhöra adliga ätten n:r 86 Stuart, och bland dessa i främsta rummet dem, som äro närmast beslägtade med mig, och bland dem, som äro med mig lika beslägtade, med förmånsrätt för de mest behöfvande. Återstoden af fondens avkastning, efter afdrag af förvaltningskostnad och afsättning till kapitalökning, äger Riddarhusdirektionen att disponera på sätt Direktionen finner lämpligt, till främjande af ändamål, som ligga inom Direktionens förvaltningsverksamhet, som icke kunna tillgodoses av medel, som i annan ordning äro ställda till Direktionens förfogande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Riddarhussekreteraren John Stuarts Fond
Organisationsnummer:802003-2804
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS