ÄNDAMÅL

Att användas till hjälp åt flyktingar, företrädesvis östtyskar och i andra hand till främjande av barns eller ungdoms vård, fostran eller utbildning eller till främjande av vård av behövande åldersstigna eller sjuka dock med iakttagande av att endast församlingsmedlemmar kunna komma i fråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Richard och Hans Günther Niepels minnesfond 3
Organisationsnummer:802003-6102
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS