ÄNDAMÅL

Stiftelsen – som bildats genom sammanläggning av Ribbingska Sjukhemmets donationsfonder och vissa övriga kapitalmedel – har till ändamål att främja forskning och utvecklingsprojekt inom åldringsvården. Det för utdelning disponibla beloppet får användas för stiftelsens ändamål såsom bidrag till institutioner eller enskilda forskare eller såsom stipendier åt forskare vilka gjort framstående forskningsrön. Bidrag får inte användas för åtgärd som skall bekostas med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ribbingska Sjukhemmets minnesfond
Organisationsnummer:845001-2250
Adress:
  • Aspia AB
  • Scheelevägen 27
  • 22370 Lund
Telefonnummer:010-2129919
E-post:ingrid.klapp@aspia.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS