ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bekosta och ombesörja underhållet av Ribbingska graven i Ekeby kyrka i Östergötlands län jämte det över graven befintliga gravkoret, vilket utgör kyrkans kor, ävensom av vapensköldar och andra föremål i kyrkan som höra tillsammans med friherrliga ätten Ribbing av Zernava.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ribbingska Gravkorskassan
Organisationsnummer:822000-3514
Adress:
  • Swedbank
  • Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 72
E-post:louise.strom@swedbank.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 238 985 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS