ÄNDAMÅL

Bedriva arbete inom verksamhetsområdet praktisk naturvård, genom kvalificerad skötsel av naturreservat, andra skyddade områden och natur i behov av skötsel grundad på biologisk sakkunskap. För att bedriva verksamheten får stiftelsen hyra, äga och förvalta fast och lös egendom. Stiftelsen får äga andra juridiska personer. Stiftelsen får mottaga medel av andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen RÄFS Naturvårdsarbeten
Organisationsnummer:802426-4726
Adress:
  • Kurt-Anders Johansson
  • Henrik Gjutares gata 36 B
  • 541 45 Skövde
Telefonnummer:0500-411780
E-post:johansson.kurt-anders@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:803 116 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS