ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att främja barns vård och fostran genom a) bidrag tillbarn, som är i behov därav, till täckande av kostnader för att barnet skall vistas på läger, koloni, kurs eller familj på annan ort, b) bidrag till inköp av lekinventarier eller annan utrustning till läger, koloni eller liknande inrättning för barn eller c) bidrag till annat liknande syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reutersköldska fonden
Organisationsnummer:825000-4051
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:338 750 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS