ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, sedan minst en tiondel härav tillagts fondkapitalet, skall användas till behövande personer inom Rytterne församling. Understödsbeloppet bör som regel inte understiga 10% av ett basbelopp Avkastningen får inte användas för ändamål som normalt tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reuterholmska donationsfonden
Organisationsnummer:878002-1419
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS