ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål skall vara att använda den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, till hjälp åt behövande inom Bolstads församling. Högst en tredjedel av den disponibla avkastningen kan även användas för övrig diakonal verksamhet inom församlingen samt för underhåll och drift av Bolstads församlingshem. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses av församlingen med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Renströmska samfonden
Organisationsnummer:862500-3515
Adress:
  • Melleruds pastorat
  • Box 94
  • 464 22 Mellerud
Telefonnummer:0530-36200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:166 535 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS