ÄNDAMÅL

Att förvärva och inrätta, samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tillkommet församlingshem i Rengsjö och att där tillhandahålla lokaler för kyrkligt evangeliskt-lutherskt församlingsarbete som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att verka och i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rengsjö Församlingshus
Organisationsnummer:886500-7945
Adress:
  • Svanberg
  • Österböle 8795
  • 821 98 RENGSJÖ
Telefonnummer:070-327 6107
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 244 831 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS