ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning med avdrag för förvaltningskostnaderna i första hand användas för beredande av hjälp till medlemmar i Leg. Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), V. Götalands- och Hallandsdistrikten, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp och i andra hand användas för bidrag och stipendier till fortbildning av medlemmarna i nämnda distrikt av LSR. Efter det att dessa ändamål tillgodosetts må återstoden av nämnda avkastning användas till forskning och utvecklingsprojekt utförda av medlemmarna i nämnda distrikt av LSR.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond
Organisationsnummer:857203-7854
Adress:
  • Nordea Bank AB, Stiftelsetjänst
  • 405 09 Göteborg
Telefonnummer:010-1569988
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 274 101 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS