ÄNDAMÅL

Från fonden utgår årligen ett eller flera premier till elever, som visat särskild fallenhet för latinska och grekiska språken eller speciellt intresse för dessa språkområdens kulturhistoria. Finnes ingen sådan elev skall premierna tilldelas elever med visat intresse för språkhistoria, ämnet allmän språkkunskap eller äldre tidsskedens allmänna kulturhistoria. Finns icke heller sådan elev, som anses värd premium kan premierna utdelas för visat intresse för fransk kultur och franskt språk. Hinder möter icke att samtidigt, med bibehållande av den angivna ordningen, belöna insatser inom flera av dessa intresseområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Josef Liljeblads fond
Organisationsnummer:802478-0036
Adress:
  • Nordea
  • Stiftelseadministration T644
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:070-6201577
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS