ÄNDAMÅL

Kollegiet vid högstadiet i Säffle kommun använder den enl § 1 disponibla avkastningen till förmån för elever vid högstadiet inom Säffle kommun företrädesvis för a) Belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda, goda prestationer eller berömvärd flit. b) Belöning till elev, som gjort goda insatser inom gymnastik, idrott, teckning, slöjd, musik, teater eller annan kulturell verksamhet. c) Belöning till elev för annan verksamhet efter kollegiets särskilda beslut. d) Trivselfrämjande åtgärder eller fördärv av materiel till förmån för elev(-er), då särskilda skäl anses föreligga. Skolstyrelsen i Säffle kommun använder den enl § 1 disponibla avkastningen till förmån för elever vid högstadiet i Säffle kommun företrädesvis för a) Studiebesök, studieresor, fritidsverksamhet, lägerskola, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för grupp av elever gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor J E Örtqvists minnesfond vid samrealskolan
Organisationsnummer:874400-6415
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-68 10 00
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 956 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS