ÄNDAMÅL

Ändamålet med donationen är att genom årliga stipendier ekonomiskt stödja och uppmuntra flitiga och skötsamma elever vid Helenaskolan. Det är således inte främst höga betyg som skall premieras utan vikten skall vid bedömningen läggas vid elevers arbetsinsats och skötsamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Inge-Britt Larssons stipendiefond
Organisationsnummer:854600-9971
Adress:
  • Ekonomiavdelningen
  • Box 294
  • 541 26  Skövde
Telefonnummer:0500-468000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:239 027 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS