ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för utdelning tillgängliga medel skall av Skånes Fröodlingsförening disponeras för olika ändamål till gagn för fröodlingen, i främsta rummet undersökningar ägnade att öka kunskaperna om fröodlingens ekonomiska bedrivande mm. Med hänsyn till att skickliga fröodlare ofta gör rön på odlingsteknikens område m m, som blir till gagn för fröodlingen i allmänhet, skall för utdelning tillgängliga medel, då så befinnes påkallat, få användas för premiering av skickliga fröodlare, som gjort insatser till fröodlingens fromma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Hjalmar Nilssons fond
Organisationsnummer:846002-1499
Adress:
  • Elevenborgsvägen 4
  • 234 56 Alnarp
Telefonnummer:070-3049228
E-post:carina.jonsson@svenskraps.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS