ÄNDAMÅL

För erhållande av premium gälla följande bestämmelser: a) sökande skall härstamma från Rättviks, Bingsjö-Dådrans eller Boda församling och där hava fullgjort sin obligatoriska skolgång; b) sökande skall bedriva fortsatta studier, antingen vid läroanstalt eller genom självstudier; c) sökande, som ådagalagt intresse för hembygdskultur, skall hava företräde vid prövningen av de sökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Anders Vikars minnesfond
Organisationsnummer:883201-6854
Adress:
  • Rättviks kommun
  • 795 80 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-70 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 084 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS