ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till premier åt medlemmar av släktföreningen, som genom framgång i studier eller utbildning gjort sig därav förtjänta, såsom uppmuntran till fortsatta studier eller fortsatt utbildning. Avkomling efter mig skall dock äga företräde till erhållande av premie ur fonden även om avkomlingen på grund av stadgarnas avfattning icke kan vara medlem av släktföreningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reinhold Geijers Stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6831
Adress:
  • C.H. Geijer
  • Solhöjdsvägen 12
  • 132 41 SALTSJÖ-BOO
Telefonnummer:46707497490
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:645 584 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS