ÄNDAMÅL

Den vid ikraftträdandet av lagen om allmän sjukförsäkring i kassan befintliga understödsfonden skall efter styrelsens prövning i varje särskilt fall användas för utgivande av ersättning vid sjukdom åt kassan försäkrade för utgifter för resor och sjukvårdande åtgärder, som icke kunna ersättas genom den allmänna försäkringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rehabiliteringsstöd till behövande sjuka i f d Älvsborgs län
Organisationsnummer:802426-3660
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:0521-275700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 284 260 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS