ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att dela ut den årliga nettoavkastningen som rehabiliteringsstöd till behövande sjuka, boende i f.d Bohuslän. Från avkastningen avsätts vid behov 10 % till kapitalet, i syfte att bevara stiftelsens realvärde. Några exempel till utdelningar: -vistelse på av Landstinget godkänd rehabiliteringsställe / ort. -merkostnader i samband med en konvalecent period -stöd och bidrag till behövande personer som fått sin ekonomi väsentligt försämrad pga långvarig sjukdom

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rehabiliteringsstöd till behövande sjuka i f.d. Bohuslän
Organisationsnummer:802426-1201
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:0521-275700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 031 209 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS