ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Skåne län – bedriva, främja och utveckla kulturmiljövård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, – utföra regionala uppdrag på uppdrag av Skåne läns landsting, -förvalta och vårda stiftelsens samlingar och övriga tillgångar, – hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten, – följa och utveckla museiverksamheten och kulturmiljövården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Regionmuseet i Skåne
Organisationsnummer:838201-3038
Adress:
  • Box 134
  • 29122 Kristianstad
Telefonnummer:044-6201900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS