ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen en tiondel läggas till kapitalet varefter återstoden skall användas till att stödja medicinsk forskning vid Göteborgs Universitet. I första hand skall sådana forskningsuppgifter stödjas som berör nervsystemets medicinska och kirurgiska sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rederiaktiebolaget Transatlantics donation
Organisationsnummer:857501-0585
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 260 802 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS