ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning och utbildning i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Örebro Nyföretagarcentrum
Organisationsnummer:875001-9310
Adress:
  • Rudbecksgatan 26
  • 702 23 ÖREBRO
Telefonnummer:019-17 48 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 807 012 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS